Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
Ngày cập nhật 22/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), ngày 18/01/2018 Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết tại Đảng bộ cơ quan Sở. Tham dự Hội nghị quán triệt có đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở.

Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nghe 02 đồng chí Báo cáo viên (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy) quán triệt nội dung các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, bao gồm:

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới;

Kết luận số 20-KL/TW ngày 21/10/2017 về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Sau Hội nghị, Đảng ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết phải viết thu hoạch cá nhân; nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cá nhân.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy thông tin thêm một số nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.276.162
Lượt truy cập hiện tại 2.231