Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 20/12/2017

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó chú trọng công tác truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã phối hợp với phòng Tư pháp (Tổ trợ giúp pháp lý) các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Trà tổ chức 103 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thu hút 4.383 lượt người tham gia.

Tại các đợt truyền thông, Trung tâm và 02 Chi nhánh trợ giúp pháp lý luôn kết hợp giới thiệu điều kiện được hưởng dịch vụ, thủ tục trợ giúp pháp lý với những nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý, đặc biệt, từ khi Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 20/6/2017 (thay thế cho Luật trợ giúp pháp lý năm 2006), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật liên quan trực tiếp đến người dân, đó là diện người được trợ giúp pháp lý (mở rộng từ 06 diện người lên 14 diện người), quyền lựa chọn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý, chất lượng trợ giúp pháp lý....Bên cạnh đó, theo đề xuất của chính quyền địa phương và người tham gia, Trung tâm còn nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như: vấn đề tảo hôn, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, chế độ chính sách và thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải đáp 646 vụ việc.

Ngoài ra, để người dân nắm rõ hơn các quy định của pháp luật để vận dụng trong cuộc sống hằng ngày cũng như tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắt liên quan đến vấn đề pháp lý, ngoài tờ gấp pháp luật của Cục trợ giúp pháp lý cung cấp, Trung tâm đã biên soạn và cấp phát miễn phí 50.000 các loại tờ gấp pháp luật cho người tham gia tại các đợt truyền thông. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý, ký kết hợp đồng phát thanh với Ủy ban nhân dân các xã nghèo, các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn phát thanh trên đài truyền thanh của xã với thời lượng cũng như thời gian thích hợp để người dân biết và dễ dàng tiếp cận.

 Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý góp phần đưa chủ trương, chính sách xoá đói, giảm nghèo về mặt pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, giúp đông đảo người dân sinh sống tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn biết quyền được trợ giúp pháp lý và nâng cao trình độ dân trí pháp lý.

Hồ Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.723
Lượt truy cập hiện tại 2.519