Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 25/05/2017

Sáng ngày 18/5/2017, Tổ kiểm tra số 01 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tư pháp. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Đào Chuẩn nhấn mạnh, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian qua được Lãnh đạo Sở quan tâm triển khai thực hiện bằng việc ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng công việc của công chức, viên chức tại cơ quan Sở; hàng năm thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở và Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tham mưu ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 phê duyệt chương trình công tác tư pháp năm 2017, trên cơ sở quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, thời gian, tiến độ và phân công lãnh đạo Sở chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Việc thực hiện các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, 5 tháng đầu năm Sở Tư pháp đã thụ lý, giải quyết 2.119 hồ sơ lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt gần 90%. Nhìn chung việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành thời gian làm việc của một số công chức, viên chức có lúc, có khi chưa đảm bảo; hồ sơ giải quyết TTHC lý lịch tư pháp cho cá nhân/tổ chức vẫn còn trễ hạn do công tác phối hợp trong giải quyết TTHC liên thông chưa được tốt đối với các trường hợp công dân có thời gian cư trú ở nhiều tỉnh hoặc ở nước ngoài; một số phần mềm dịch vụ công chưa hoàn thiện phần nào cũng gây khó khăn cho việc giải quyết công việc được giao,...

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời cũng nêu ra một số lưu ý của Đoàn đề nghị cơ quan Sở tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến, cụ thể: Tiếp tục kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có hình thức biểu dương khen thưởng đối với những cá nhân thực hiện tốt; thường xuyên tập huấn cho công chức làm công tác pháp chế các Sở, ngành và công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã; triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phấn đấu trong thời gian tới cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho 100% thủ tục hành hành chính giải quyết tại Sở; tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực tư pháp, nhất là tại bộ phận một cửa cấp xã,…

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.261