Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới
Ngày cập nhật 03/05/2017

Nhằm tiến tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý và thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020.

Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017 , Đoàn Trợ  giúp viên, chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Trương Phan Thụy Dũng - phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn phối hợp với Chi Đoàn thanh niên sở Tư pháp và phòng Tư pháp huyện A Lưới thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại các thôn, bản của 08 xã nghèo trên địa bàn huyện, gồm xã Hồng Bắc, Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Thủy, A Roàng, A Đớt, Hồng Quảng và Hồng Thái.

Đợt trợ giúp pháp lý lưu động lần này thu hút 435 người tham gia là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và một số đối tượng trợ giúp pháp lý khác sinh sống tại địa phương.

Sau 4 ngày là việc, Đoàn đã tuyên truyền các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các hình thức trợ giúp pháp lý để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ TGPL miễn phí,  cấp phát miễn phí các loại tờ gấp pháp luật như: Hỏi đáp về pháp luật dân sự năm 2015,  một số quy định về Luật trợ giúp pháp lý,  một số quy định riêng đối với lao động nữ,  một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; tiếp nhận và tư vấn tại chỗ 73 vụ việc trong đó về dân sự: 16 vụ việc; về hôn nhân gia đình: 12 vụ việc; về  đất đai: 23 vụ việc; về chính sách: 22 vụ việc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và kịp thời tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số;  góp phần đưa chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Bê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.634
Lượt truy cập hiện tại 5.994