Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRIỂN KHAI LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Ngày cập nhật 25/04/2017

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức liên quan. Hội nghị do đồng chí Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11.  

 Đồng chí Nguyễn Khắc Huy – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban Tôn giáo, Bộ Nội vụ trực tiếp giới thiệu, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó nhấn mạnh 14 nội dung mới của Luật, cụ thể:

- Luật mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngương, tôn giáo.

- Bổ sung 01 chương về quyền tự do tín ngương, tôn giáo.

- Mở rộng đối tượng được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Một số nội dung theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nay Luật phân cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngương, tôn giáo ở trung ương.

- Thời gian công nhận tổ chức tôn giáo từ 23 năm giảm còn 05 năm.

- Vấn đề tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo.

- Loại bỏ, sửa một số từ ngữ đã sử dụng trong Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung một số từ ngữ mới.

- Tách nội dung phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc thành hai nội dung: phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc và bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc.

- Về cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo.

- Bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Đăng ký hoạt động tín ngưỡng, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo.

- Bổ sung theo hướng tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

- Một số hoạt động chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh lưu ý các đại biểu, Hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ để tổ chức thực hiện Luật này. Do đó, các cơ quan, địa phương cần theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công tại Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức hội nghị; biên soạn chuyên đề, bài viết trong các sách, sổ tay, tờ gấp; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (nếu có) trong thời gian qua để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản có quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.138