Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức học tập chuyên đề “Phương pháp tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên”
Ngày cập nhật 11/11/2016

Với đặc điểm của Chi bộ Trợ giúp pháp lý đa số đảng viên, viên chức, người lao động tuổi đời còn rất trẻ, đang trong tuổi sinh hoạt Đoàn thanh niên, hăng hái, năng động, nhạy bén nhưng lý luận còn thiếu và chưa có kinh nghiệm thực tiễn, gặp nhiều khó khăn trước những nhiệm vụ mới, phức tạp. Để giúp đảng viên, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ngày 04/11/2016, Chi bộ Trợ giúp pháp lý tổ chức cho đảng viên, quần chúng ưu tú, viên chức, người lao động trong Trung tâm trợ giúp pháp lý học tập chuyên đề “Phương pháp tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên”.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Trương Phan Thụy Dũng - Phó Bí thư Chi bộ báo cáo chuyên đề, đưa ra 07 giải pháp giúp đội ngũ đảng viên trẻ, viên chức, người lao động nâng cao chất lượng tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện: Tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên; mỗi cán bộ đảng viên cần phải xác định rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẩn giữa yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của đơn vị với trình độ bất cập của bản thân để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện; không tự ti giấu dốt, phải học tập đồng chí, đồng nghiệp đi trước, đặc biệt đối với những vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp; tự tìm đọc kiến thức; học ngoại ngữ; tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện để đảng viên trẻ noi theo.

Qua học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đã nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự nghiên cứu, học tập để có kế hoạch, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, góp phần vào sự thành công của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Hồ Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.463