Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế về tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2016
Ngày cập nhật 24/08/2016

Thực hiện Thông báo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 19/8/2016, đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc về tiến độ thực hiện chương trình công tác năm 2016 tại cơ quan Sở. Cùng tham dự làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở báo cáo một số nội dung công tác tư pháp nổi bât trong 7 tháng đầu năm, theo đó trong điều kiện kinh tế tỉnh nhà phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song ngành Tư pháp địa phương đã có nhiều cố gắng, khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, các nhiệm vụ được thực hiện đạt nhiều kết quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm, qua đó đóng góp thiết thực vào thành quả chung về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị của tỉnh trong 7 tháng qua, cụ thể: Đã xác định việc triển khai Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; tham gia theo thẩm quyền vào các hoạt động bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhiều đại diện cán bộ tư pháp cấp huyện, xã được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Xác định năm 2016 là “Năm Doanh nghiệp”, Sở Tư pháp tích cực hỗ trợ về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp khi có yêu cầu. Việc tổ chức thi hành Luật hộ tịch đã được chỉ đạo thực hiện tương đối đồng bộ, hiệu quả, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về đăng ký các sự kiện hộ tịch. Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục đi vào nề nếp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả công tác tư pháp 7 tháng đầu năm 2016, các phòng, đơn vị đã báo cáo thêm một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý và đề xuất, kiến nghị với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét để Sở Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kiến nghị của Sở Tư pháp, đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2016; trong đó, phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2016.

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.428
Lượt truy cập hiện tại 2.431