Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019, đạt được nhiều kết quả, hoàn thành 7/7 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu xây dựng và chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 của đảng bộ khối và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh; triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch nâng cao đạo đức công vụ gắn với cải cách hành chính, kế hoạch sinh hoạt chi bộ chuyên đề và kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tổng kết có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và xác nhận quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là công tác giám sát thường xuyên. Hoạt động các đoàn thể  tiếp tục được duy trì và ngày càng phát triển; phương thức lãnh đạo và phong cách lề lối làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và của các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới theo hướng cụ thể, trọng tâm, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong năm 2019 đã góp phần cùng với tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh, xứng đáng được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

      Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy cơ sở trực thuộc có mặt chưa tốt, hiệu quả mang lại chưa cao; công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động có nơi chưa được thường xuyên; chế độ sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề có nơi thực hiện chưa tốt, lựa chọn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề chưa phù hợp; công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên có đơn vị còn chậm; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số cơ sở chưa tốt; công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên ở một số đơn vị còn chậm… 

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát đúng; phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, dứt điểm từng công việc, từng nhiệm vụ cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2020 và kế hoạch 5 năm (2015 - 2020) với kết quả cao nhất.    

      Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng 13 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biêu năm 2019../.

 

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 824