Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tổ chức tập huấn quy định xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày cập nhật 17/07/2017

Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tập huấn về công tác này. Có 430 người là lãnh đạo, công chức phụ trách thuộc Phòng Tư pháp, Lãnh đạo và công chức Tư pháp – hộ tịch các xã, phường, thị trấn được tham gia lớp tập huấn nói trên.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; việc thực hiện tiêu chí thành phần 18.5: “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; nhiệm vụ “đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật” trong nội dung thành phần số 9 của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở nhằm bảo đảm thực hiện tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài việc triển khai cụ thể nội dung trên, các Báo cáo viên nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của công tác này, đặc biệt là mối liên hệ trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã. 

Trong triển khai, lưu ý các mốc thời gian thực hiện các thủ tục để đảm bảo tiến độ đúng quy định, như: Trước ngày 05 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện; trước ngày 20 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá, Phòng Tư pháp cấp huyện lập danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp; trước ngày 25 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về công khai, Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác và thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của địa phương chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận đối với cấp huyện và 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cấp tỉnh.

Mặc dù không phải là địa phương làm điểm về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trong thời gian qua nhưng Thừa Thiên Huế đã tích cực thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức các cơ quan, nhất là cấp cơ sở về nhiệm vụ này, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đánh giá khi cấp có thẩm quyền triển khai trên phạm vi toàn quốc. Do đó, sau các lớp tập huấn này, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn sẽ được tiến hành đồng bộ, hiệu quả./.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 614