Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH TẬP THỂ
Ngày cập nhật 18/01/2017

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ  2015 – 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 90-KH/ĐUSTP ngày 18/10/2016 tổ chức triển khai đến toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở thành lập Ban Giám khảo để chấm và lựa chọn 10-15 bài dự thi gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để tham gia dự thi.

Sau gần 01 tháng phát động, Văn phòng Đảng ủy nhận được 100% bài dự thi của cán bộ, đảng viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ. Qua đánh giá của Ban Giám khảo, nhiều bài viết khái quát được tư tưởng chủ đạo và những điểm mới của cả 3 văn kiện Đại hội Đảng các cấp; đề xuất được những ý tưởng hay, những cách làm tốt; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đảng viên... 

Thông qua Hội thi đã giúp nâng cao nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các quan tỉnh lần thứ VI, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ.

Ngày 12/01, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020”. Kết quả, Đảng bộ Sở Tư pháp đạt giải khuyến khích tập thể. Ngoài ra, đồng chí Trương Phan Thụy Dũng còn đạt giải khuyến khích cá nhân./.

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 705