Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật
Ngày cập nhật 06/12/2016

Trong 03 ngày, từ ngày 28/11/2016  đến ngày 30/11/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp tại Thành phố Đà Nẵng. Tham dự lớp tập huấn, có hơn 130 công chức là Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Tại lớp tập huấn, đại biểu tham dự đã được nghe các Báo cáo viên của Bộ Tư pháp hướng dẫn về các kỹ năng tập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm quy trình phân tích chính sách; kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp vấn đề…); kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (kỹ năng, nghiệp vụ và quy trình, trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; quy trình xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật; các yêu cầu đối với văn bản quy phạm pháp luật: về căn cứ xây dựng, về nội dung, về ngôn ngữ, về hình thức,… trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật); kỹ năng thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (các kỹ năng, nghiệp vụ và quy trình, trình tự, thủ tục …); kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả nội dung xử lý văn bản sau kiểm tra, xây dựng báo cáo về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật…).

 Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, quy trình, các bước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chuyển tiếp, bãi bỏ, thay thế, hiệu lực của văn bản; công tác rà soát văn bản ... và đã được các báo cáo viên giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và giải pháp thực hiện hiệu quả các quy định trên.

Thông qua lớp tập huấn, công chức được nâng cao hơn các kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ đắc lực yêu cầu quản lý nhà nước và xã hội tại địa phương.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.512.969
Lượt truy cập hiện tại 7.927