Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù giai đoạn 2021 – 2025
Ngày cập nhật 06/09/2021

Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1630/STP-KH về  đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thống nhất về nhận thức, biện pháp thực hiện, xác định đây là nội dung thể hiện tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần hiệu quả trong phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp; việc thực hiện công tác tuyên truyền về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện:

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ sự định kiến, kỳ thị, phân biệt đối với những người chấp hành xong hình phạt tù và góp phần giải quyết việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành xong hình phạt tù;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí;

- Tuyên truyền, nêu gương về các mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và nhân tố tích cực, tiêu biểu trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp…;

-Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực có liên quan đến chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù;

- Thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích và thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.143