Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Ủy ban nhân dân thành phố Huế
Ngày cập nhật 13/09/2023

Thực hiện Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngày 07/9/2023 tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

 

Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương và Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía Ủy ban nhân dân thành phố Huế có đồng chí Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Phòng: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra thành phố, các đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan.

Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP); Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

Một là, đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Việc ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công tác phối hợp và việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Hai là, đối với theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành:

Tính kịp thời, đầy đủ, tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Tình hình tuân thủ pháp luật và áp dụng các quy định của pháp luật về (i) về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và (ii) tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm; …

Trên cơ sở báo cáo của đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành tại địa phương nhằm làm rõ thêm các nội dung báo cáo cũng như các vấn đề mà thành viên đoàn quan tâm. Đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố và sẽ tổng hợp để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 15.504.087
Lượt truy cập hiện tại 22.634