Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và quốc phòng năm 2023
Ngày cập nhật 18/08/2023

Nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy trình lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, trật tự xây dựng, quốc phòng. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2023 và triển khai Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại biểu tham dự hội nghị là đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; các ngành: Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đội quy tắc đô thị; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng; Tài chính - Kế toán; đại diện Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. Đặc biệt, lần đầu tiên tại địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp ủy của các xã, thị trấn (Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy), qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác này trong thời gian tới.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung truyền đạt, giới thiệu các quy định chung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Các quy định về kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Hướng dẫn liên quan đến thủ tục nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện; Một số quy định liên quan đến quốc phòng và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng; Các nội dung về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về  thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Một số khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý trong thực thi pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính,...

Hội nghị lần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: đất đai, trật tự xây dựng, quốc phòng nói riêng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp, hướng xử lý để giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành có hiệu quả các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn huyện./.  

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 15.504.598
Lượt truy cập hiện tại 22.963