Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và giới thiệu bộ pháp điển
Ngày cập nhật 11/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác pháp chế năm 2022 và Kế hoạch số 1629/KH-STP ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ pháp chế năm 2022.

Sáng ngày 07/10, Sở Tư pháp đã tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế và công tác xây dựng kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Tham gia lớp Bồi dưỡng có các đại biểu là công chức làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Người làm công tác pháp chế tại các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và đại diện Lãnh đạo và 01 công chức phụ trách công tác văn bản thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó giám đốc Sở Tư pháp đề nghị đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu nội dung; chủ động tích cực thảo luận, trao đổi kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan đến công tác pháp chế để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung chuyên đề: Hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chuyên đề về Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và giới thiệu bộ pháp điển và kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều vấn đề, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác pháp chế. Thông qua nội dung bồi dưỡng, giúp cho việc củng cố kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện thể chế ở địa phương./.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.115.425
Lượt truy cập hiện tại 5.775