Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng, đoàn thể năm 2020
Ngày cập nhật 21/01/2020

Sáng ngày 16/01/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp phối hợp với các đoàn thể: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng, đoàn thể năm 2020; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và đồng chí Trương Thị Diệu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Về phía Đảng ủy Sở Tư pháp có đồng chí Phan Văn Quả, Bí thư Đảng ủy, cùng sự hiện diện của 85 đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đang sinh hoạt tại cơ quan Sở.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh “Năm 2019 bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai kịp thời, đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị với chất lượng, hiệu quả cao. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được coi trọng, Đảng ủy đã kịp thời triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hội nghị triển khai, phổ biến các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII ). Công tác tổ chức xây dựng đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được tăng cường, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng; đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; tích tham gia xây dựng Đảng, cơ quan vững mạnh. Kết quả năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ rõ “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp công tác tư pháp, công tác xây dựng Đảng năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Có nhiều ý kiến tham gia về việc nâng cao chất lượng, định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời đại công nghiệp 4.0; việc xác nhận lý lịch đảng viên theo quy định mới và đẩy mạnh phong trào “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở Tư pháp đạt được trong năm qua, đồng chí đề nghị trong năm 2020, Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về lãnh đạo công tác chuyên môn bằng việc bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhất là Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đồng chí chỉ rõ “Đảng ủy phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng; tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ từ Chi bộ, Đảng bộ đúng nội dung, quy trình, quy định theo hướng dẫn của Đảng; tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, trọng tâm là hướng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống”. 
Về phía Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tiếp tục tham gia tích cực các phong trào phát động trong năm 2020 như: phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện” và tổ chức cho đoàn viên, công chức, người lao động về ký kết thực hiện phong trào “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; đồng chí cũng thông tin thêm về một số nội dung sửa đổi của Bộ Luật lao động và những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở Tư pháp cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng; trao giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho 02 cá nhân; giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc Chi đoàn Sở Tư pháp và quyết định khen thưởng thành tích công đoàn năm 2019 cho 02 tập thể và 14 cá nhân thuộc Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp. 
 
Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.541
Lượt truy cập hiện tại 177