Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
Ngày cập nhật 28/06/2019

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

 

Trong tháng 5 và tháng 6/2019, đã tổ chức 09 lớp tại đại bàn 09 huyện, thị xã, thành phố Huế cho 660 người làm công tác liên quan đến thanh thiếu niên thuộc cấp huyện và cấp xã, gồm: Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên.

Các lớp chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; cung cấp những thông tin cơ bản về thanh niên Việt Nam hiện nay; đồng thời triển khai, giới thiệu những vấn đề liên quan đến xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi đang được triển khai.

Qua lớp tập huấn, cung cấp những nội dung, kiến thức, thông tin cơ bản nhất liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay, làm căn cứ để các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên bằng các hình thức, nội dung phù hợp với đối tượng, địa bàn, góp phần thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.693.531
Lượt truy cập hiện tại 1.848