Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Theo văn bản số  944/UBND-TP ngày 12 ttháng 02  năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc...
Hiện nay Bộ Tư pháp đã triển khai Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành Tư pháp để hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho người dùng...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Niêm yết thông báo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bổ trợ tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu văn bản pháp luật

Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNN quy định xử lý động vật rừng...
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình...
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTP quy định về tiêu chuẩn, chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp...

Ngày 03 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2020,  thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ  và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng...
Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại...
Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ...
Ngày  21  tháng   01  năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  278 /QĐ-UBND quy định về tiêu chí...
Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2019/TT-BYT quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn nghiệp vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nghiên cứu - Trao đổi
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;...

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông và...
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bên cạnh những kết quả đạt được, có một số quy định cần sửa đổi cho phù...
Luật Cán bộ, công chức (ban hành năm 2008) và Luật Viên chức (ban hành năm 2012) là hai văn bản pháp luật quan trọng quy định về công tác...
Hòa giải ở cơ sở với hiệu quả giúp hóa giải các tranh chấp, mâu thuẩn trong cộng đồng dân cư, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, an toàn,...
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân,...
Luật Thi hành án hình sự năm 2010 được Quốc hội (khóa XII) thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng...

Pháp luật về giao dịch bảo đảm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động tín dụng nói chung và sự phát triển của nền kinh tế nói riêng; góp phần không nhỏ vào sự ổn định của các quan hệ dân sự, kinh tế, hạn chế các tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Ở Việt Nam trong những năm qua, pháp luật về giao dịch bảo đảm đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội cũng như những đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế - quốc tế. Hãy cùng điểm qua một số mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm:

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.843.145
Lượt truy cập hiện tại 35