Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số...
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  177 /KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng...
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6752/UBND-CT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh; Đại...
Ngày 29 tháng  7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về việc tăng cường thực...
Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập từ năm 1992 theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 24/7/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Niêm yết thông báo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bổ trợ tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu văn bản pháp luật

Ngày 29/5/2020,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Ngày 14/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và...
Ngày 25/5/2020,  Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay...
Ngày 29/5/2020 , Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...
Nhằm bảo đảm cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên...
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp...
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và...
Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động...
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong...
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn nghiệp vụ
Ngày 20 tháng 4 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3262/UBND-TTr về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nghiên cứu - Trao đổi
Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế toàn dân nói riêng là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) đã có một số quy định để bảo đảm đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa...

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 4 năm 1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhên, sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản như một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để bộ đội biên phòng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh Bộ đội biên phòng chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia. Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ ...

 

Nhất trí cao về nội dung, bố cục, kỹ thuật trình bày của dự thảo Nghị định quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ và dự thảo Nghị định quy định về tổ...
Sau hơn 6 năm triển khai thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng,...
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;...

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông và...
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bên cạnh những kết quả đạt được, có một số quy định cần sửa đổi cho phù...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.693.448
Lượt truy cập hiện tại 1.813