Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 30, năm 2020 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Đào Chuẩn
Phó Giám đốc
Phan Văn Quả
Phó Giám đốc
Phan Thùy Dương
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hưng
Thứ hai
27/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Nghỉ phép 2020Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
28/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Nghỉ phép 2020Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
29/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan08:00: Kiểm tra chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Điền Hòa
14:00: Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Họp Đảng ủy Sở tại Hội trường tầng 2
Sáng: Làm việc tại cơ quan
14:00: Họp Đảng ủy Sở tại Hội trường tầng 2
Thứ năm
30/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
31/07/2020
Cả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quanCả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
01/08/2020
Chủ nhật
02/08/2020
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.639.959
Lượt truy cập hiện tại 571