Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng
Ngày cập nhật 03/07/2018

Anh Linh đã từng công chứng hợp đồng, giao dịch mua bán tài sản tại Tổ chức hành nghề công chứng C. Nay anh cần bản hợp đồng này để thực hiện một số thủ tục liên quan nhưng không tìm thấy. Anh Linh có thể đề nghị Tổ chức hành nghề công chứng C cấp bản sao hợp đồng nói trên không? Trình tự, hồ sơ, thời hạn giải quyết và lệ phí như thế nào?

 

Trả lời:

Thủ tục cấp bản sao văn bản công chứng được ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng, quy định như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng.

- Tổ chức hành nghề công chứng tiếp nhận phiếu yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu, tiến hành tra cứu, sao chụp bản sao, đóng dấu, thu phí công chứng, chi phí khác (nếu có) và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

2. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc

5. Phí, lệ phí (nếu có):

- Phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản.

6. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng.

+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.

Như vậy, anh Linh có thể đề nghị Tổ chức hành nghề công chứng C cấp bản sao hợp đồng, giao dịch đã công chứng. Trình tự thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết và lệ phí như giới thiệu ở trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.935.566
Lượt truy cập hiện tại 2.110