Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thủ tục nhận lưu giữ di chúc
Ngày cập nhật 03/07/2018

Chị Trang đã lập di chúc nhưng không muốn những người thừa kế biết được. Chị có thể nhờ tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ di chúc của chị không? Nếu được thì trình tự thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết thủ tục này như thế nào?

 

Trả lời:

Thủ tục nhận lưu giữ di chúc được ban hành kèm theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức hành nghề công chứng, quy định như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc của mình.

- Người lập di chúc nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng;

- Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người lập di chúc;

- Tổ chức hành nghề công chứng thu phí, thù lao, chi phí khác (nếu có);

- Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng;

- Bản chính di chúc;

- Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu lưu giữ di chúc.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

Như vậy, chị Trang có thể đề nghị tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ di chúc. Trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục này như giới thiệu ở trên.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.935.944
Lượt truy cập hiện tại 2.199