Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001 phải thực hiện các giải pháp khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành
Ngày cập nhật 10/02/2022

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Phạm vi điều chỉnh là các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào sử dụng trước ngày 04 tháng 10 năm 2001 (ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành); các kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC tới các công trình xung quanh theo quy định của pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện hành.

- Quy định việc xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực:

+ Các cơ sở trên địa bàn tỉnh không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực phải thực hiện các giải pháp khắc phục theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Cho phép áp dụng các giải pháp thay thế, bổ sung gồm: Bậc chịu lửa; đường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bố trí mặt bằng, công năng sử dụng; ngăn cháy lan; lối thoát nạn; trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị PCCC (chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết).

+ Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC quy định trên phải hoàn thành việc khắc phục. Trường hợp không có khả năng thực hiện các giải pháp khắc phục phải tự nguyện thay đổi tính chất hoạt động, sử dụng bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau thời hạn trên, các cơ sở không thực hiện đầy đủ các giải pháp khắc phục theo yêu cầu về PCCC thì cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp cơ sở bị khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện có căn cứ, đúng pháp luật về việc không bảo đảm yêu cầu PCCC từ hai lần trở lên nhưng không khắc phục hoàn toàn, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ thì không áp dụng thời hạn quy định nêu trên (đến ngày 31 tháng 12 năm 2024) và giao cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

- Quy định việc xử lý các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

+ Các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải có phương án di chuyển đến vị trí bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, phát triển của tỉnh.

+ Trong thời gian chờ di chuyển, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm xây dựng lộ trình giảm quy mô, công suất (nếu có sản xuất) và giảm trữ lượng, khối lượng tồn chứa sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ; trang bị bổ sung phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống kỹ thuật liên quan theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện di chuyển các cơ sở là kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi đông người, bảo đảm quy định về khoảng cách an toàn PCCC. Sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, tiến hành xử lý đối với trường hợp cơ sở không thực hiện việc di chuyển theo quy định nêu trên. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.507.017
Lượt truy cập hiện tại 5.095