Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/05/2021

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã được triển khai khá tốt trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển an sinh - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên; Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho người làm công tác hội và những người làm công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh thiếu thường xuyên; Việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hội, quỹ cần tiếp tục được chú trọng, rà soát và hoàn thiện. Nhằm khắc phục những tồn tại trên, ngày 26 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

 

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong phạm vi địa phương theo đúng thẩm quyền quy định pháp luật; Rà soát lại các hội có tính chất đặc thù đảm bảo theo quy định về hội có tính chất đặc thù; Triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng về công tác hội, quỹ. Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Thực hiện khoán kinh phí theo lộ trình từ năm 2022, quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ đối với hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở địa phương phù hợp với quy định; Triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, điều lệ đối với các hội, quỹ, đảm bảo các hội, quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội, quỹ không thực hiện đúng Điều lệ và quy định của pháp luật thì áp dụng chế tài phù hợp; Tăng cường quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận dự án viện trợ từ nước ngoài của các tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội, quỹ trên địa bàn.

 

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 477