Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về việc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; được tổ chức vào thời điểm kế thừa 35 năm đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trong giai đoạn 2016-2020 với những dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là thời điểm tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân cả nước trong Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021- 2026; góp phần củng cố, xây dựng chính quyền của nhân dân ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Chính vì thế, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử; Cục Thống kê cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dâncác cấp ở mỗi đơn vị hành chính; Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Sở Y tế chủ trì theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử; Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới tuần tra, kiểm soát chống xâm nhập, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo lực lượng dân quân ở xã, phường, thị trấn; tự vệ cơ quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực và bảo vệ cơ quan an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; Sở Tài chính chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ kịp thời cho cuộc bầu cử; Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau ngày bầu cử; Sở Nội vụ chủ trì tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử; theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các địa phương, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; phối hợp với lực lượng công an, quân sự có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

 

Hồ Thị Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.736.208
Lượt truy cập hiện tại 1.083