Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Mức tăng mới về phí thẩm định điều kiện hành nghề thừa phát lại từ ngày 06/3/2021
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư  223/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

 

So với mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 223/2016/TT-BTC, Thông tư số 05/2021/TT-BTC sửa đổi quy định cụ thể hơn và tăng mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại như sau:

- Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại, tham dự kiểm tra kết quả tập sự là 2.700.000 đồng/hồ sơ; Bổ nhiệm Thừa phát lại là 800.000 đồng/hồ sơ.

- Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Cũng theo Thông tư số 05/2021/TT-BTC, phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại, thì phí thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 1.000.000 đồng/hồ sơ; Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động là 500.000 đồng/hồ sơ. Nếu trước đây, thì nội dung 02 mức phí trên gộp chung là 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư số 05/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2021.

 

Thủy Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.640.020
Lượt truy cập hiện tại 577