Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019
Ngày cập nhật 13/02/2020

Ngày  31  tháng  01  năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số  325/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019.

Theo Quyết định, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 65 văn bản (11 Nghị quyết, 54 Quyết định).
Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 50 văn bản (06 Nghị quyết và 44 Quyết định). 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.935.047
Lượt truy cập hiện tại 2.012