Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định mới về nâng mức cho vay vốn hỗ trợ việc làm
Ngày cập nhật 22/11/2019

Này 23 tháng 9 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động.

 

Theo đó, Nghị định quy định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là hai tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng.

 

Về điều kiện bảo đảm tiền vay đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

 

Về lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động, Nghị định sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo.

 

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.869.169
Lượt truy cập hiện tại 743