Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/03/2021

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

 1. Quy định nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  - Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

  - Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

  - Doanh nghiệp nhỏ và vừa được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ, việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc:  Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước; doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện trước được hỗ trợ trước.

 

2. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng

- Nội dung hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước) được tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sau:

+ Khu công nghiệp: Phong Điền (huyện Phong Điền), Quảng Vinh (huyện Quảng Điền), Tứ Hạ (thị xã Hương Trà), Phú Đa (huyện Phú Vang), Phú Bài (thị xã Hương Thủy), La Sơn (huyện Phú Lộc).

+ Cụm công nghiệp: Điền Lộc (huyện Phong Điền); Bắc An Gia (huyện Quảng Điền); Bình Điền, Tứ Hạ (thị xã Hương Trà); Thuận An (huyện Phú Vang); Thủy Phương (thị xã Hương Thủy); Vinh Hưng (huyện Phú Lộc); Hương Hòa (huyện Nam Đông); A Co (huyện A Lưới).

Thời gian hỗ trợ: Tối đa 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng.

-Điều kiện, định mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:

a) Điều kiện hỗ trợ: Việc hỗ trợ mặt bằng quy định tại Điều này không áp dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ký hợp đồng thuê mặt bằng lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng trước ngày 8 tháng 3 năm 2021.

b) Định mức hỗ trợ:

Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng (bao gồm tiền thuê lại đất và phí hạ tầng) nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. Mức giá hỗ trợ được tính theo giá tại hợp đồng thuê đã ký kết giữa các bên và không vượt quá mức giá đã được đơn vị kinh doanh hạ tầng công bố hàng năm theo quy định.

Riêng khu công nghiệp Phú Bài, Tứ Hạ được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so với các khu công nghiệp còn lại quy định nêu trên; các cụm công nghiệp Thủy Phương, Tứ Hạ được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ so với các cụm công nghiệp còn lại quy định nêu trên.

3. Hỗ trợ nguồn nhân lực

- Nội dung hỗ trợ: Lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh tổ chức.

- Định mức và hình thức hỗ trợ:

+ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ theo 03 chuyên đề sau: Khởi sự kinh doanh: Hỗ trợ 100% chi phí khóa học; quản trị doanh nghiệp: Hỗ trợ 70% chi phí khóa học.; quản trị doanh nghiệp chuyên sâu: Hỗ trợ 50% chi phí khóa học.

Mỗi lao động được hỗ trợ đào tạo tối đa 01 lần cho mỗi chuyên đề trong suốt thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

+ Hình thức hỗ trợ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo theo quy định.

4. Hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử  

- Nội dung hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí tư vấn để đăng ký thành công tài khoản bán hàng trên các Sàn giao dịch thương mại điện tử lớn và uy tín hàng đầu của Thế giới.

- Điều kiện, định mức, hình thức và thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ:

a) Điều kiện hỗ trợ: Các Sàn giao dịch thương mại điện tử mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký để được hỗ trợ phải nằm trong Top 10 tại bảng xếp hạng Sàn giao dịch thương mại điện tử Thế giới.

b) Định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký tài khoản nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/sàn. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 sàn giao dịch và mỗi sàn chỉ được hỗ trợ 01 lần/doanh nghiệp.

c) Hình thức hỗ trợ: Chuyển trực tiếp cho đơn vị tư vấn.

d) Thời hạn giải ngân kinh phí hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đăng ký thành công tài khoản.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 3 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.276.045
Lượt truy cập hiện tại 2.171