Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023 của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 30/08/2023

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tháng 8 năm 2023 (từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023) như sau:

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

1379

1351

1285

56

10

28

26

2

1

Công chứng

2

2

2

0

0

0

0

0

2

Hộ tịch

1

1

0

0

1

0

0

0

3

Luật sư

3

3

3

0

0

0

0

0

4

Lý lịch tư pháp

1371

1343

1278

56

9

28

26

2

5

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1

1

1

0

0

0

0

0

6

Tư vấn pháp luật

1

1

1

0

0

0

0

0

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 15.505.232
Lượt truy cập hiện tại 23.405