Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quyết định 107/QĐ-STP về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 15/07/2021

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Tư pháp ban hành Nội quy sử dụng điện tại cơ quan Sở Tư pháp và Quyết định số 44/QĐ-TSP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô tại Sở Tư pháp.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.639.885
Lượt truy cập hiện tại 1.533