Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo V/v ký hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Ngày cập nhật 20/08/2020

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Trung tâm) thông báo lựa chọn ký hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp lý như sau:

 

 1. Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị ký hợp đồng cộng tác viên

           Những người đã nghỉ hưu, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có nguyện vọng thực hiện trợ giúp pháp lý có thể trở thành cộng tác viên trợ giúp pháp lý, bao gồm: trợ giúp viên pháp lý; thẩm phán, thẩm tra viên ngành Tòa án; kiểm sát viên, kiểm tra viên ngành kiểm sát; điều tra viên; chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự; chuyên viên làm công tác pháp luật tại các cơ quan nhà nước.

 1. Phạm vi, hình thức, lĩnh vực cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

  - Phạm vi trợ giúp pháp lý: vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hình thức trợ giúp pháp lý: tư vấn pháp luật tại địa phương.

  - Lĩnh vực trợ giúp pháp lý: trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

 1. Hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên: số lượng 01 bộ, gồm:
 • Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (gửi kèm theo Thông báo này);
 • Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định;
 • Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm.
 1. Thẩm quyền cấp thẻ cộng tác viên

           Giám đốc Sở Tư pháp cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý cho người có đủ điều kiện theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

 1. Cách thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi hồ sơ qua fax, hình thức điện tử.

Lưu ý

- Trường hợp nộp trực tiếp tại trụ sở Trung tâm, người đề nghị làm cộng tác nộp các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định;

- Trường hợp gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, người đề nghị làm cộng tác viên gửi các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm, bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định;

 - Trường hợp gửi qua fax, hình thức điện tử, người đề nghị làm cộng tác viên gửi các giấy tờ: Đơn đề nghị làm cộng tác viên; Giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm đến Trung tâm.

 1. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

          Trên cơ sở nội dung của dự thảo hợp đồng (được gửi kèm theo thông báo này), nếu có nguyện vọng và nhất trí với nội dung cơ bản của hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thì gửi 01 bộ hồ sơ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

 1. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 09 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải trên website của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo này được đăng tải công khai trên website của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 21/8/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ bà Phạm Thị Hồng Oanh, số điện thoại: 0234.3819969, địa chỉ email: trogiupphaplythuathienhue@gmail.com để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.639.712
Lượt truy cập hiện tại 519