Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo sử dụng chức năng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19 tại ứng dụng Hue -S
Ngày cập nhật 24/03/2020

UBND tỉnh vừa ra mắt và kích hoạt Ứng dụng Hỗ trợ thông tin phòng chống dịch Covid-19, đây là một thành phần của Hue-S (Ứng dụng Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế). Ứng dụng nhằm giúp người dân nhận biết các thông tin chính thống, thông tin sai lệch, xác minh thông tin trên môi trường mạng để người dân nắm, biết phòng ngừa và cung cấp các thông tin, thông báo, cảnh báo của chính quyền đến người dân. Ứng dụng cũng thực hiện tiếp nhận phản ánh nghi nhiễm; yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp; trả lời hỏi đáp của người dân và sàng lọc (tổng hợp tất các trường hợp nghi nhiễm để quản lý); hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn Số: 2236/UBND-CT ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng dụng hỗ trợ thông tin phòng chống dịch COVID-19, Văn phòng Sở thông báo toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở cài đặt ứng dụng Hue-S tại thiết bị di động cá nhân và sử dụng chức năng Hộ trợ thông tin chống dịch Covid-19.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.921.727
Lượt truy cập hiện tại 119