Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 10/07/2018

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển 01 (một) vị trí Phó Giám đốc, thời gian triển khai thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018.

 

Nội dung tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin liên quan được gửi kèm theo Công văn này.

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở khuyến khích, tạo điều kiện để công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở về Hội đồng thi tuyển (qua Sở Nội vụ) từ ngày 05/7 - 25/7/2018 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.353
Lượt truy cập hiện tại 116