Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tham dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối Nội chính tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/02/2022

Thực hiện Chị thị số 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Bình Điền đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết , trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, Khối thi đua Nội chính quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ”.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối Nội chính đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm tập trung làm rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, đồng thời thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn phong trào thi đua năm 2022.  

Sở Tư pháp tham gia ký kết giao ước thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành. Trong đó tập trung tham mưu về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Tổ chức thi hành hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua và các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các công tác này, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại địa bàn tỉnh. Chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động trọng tài, hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng. Giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; tập trung, chỉ đạo giải quyết các vấn đề hộ tịch, quốc tịch cụ thể phát sinh trong thực tiễn; xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, lập và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, nhất là công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.053.975
Lượt truy cập hiện tại 1.281