Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Khối Văn phòng Sở Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Tư pháp TT- Huế đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”
Ngày cập nhật 21/01/2022

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 20 tháng 01 năm 2022, cơ quan Sở Tư pháp  đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở Tư pháp.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 của Công đoàn cơ sở thành viên 1; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính năm 2021.

Để phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở, đã có 07 ý kiến của công chức, người lao động tham gia thảo luận về các báo cáo, bàn giải pháp nâng cao chất lượng công việc, đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan, như: việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác tư pháp để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ; việc bố trí, bổ sung phương tiện làm việc; sự quan tâm, chia sẽ, động viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác và các giải pháp tiếp tục nâng cao các chỉ số xếp hạng trong năm 2022,...

Ngoài ra, Hội nghị đã công bố và trao Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân; khen thưởng 02 tập thể và 07 cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở có thành tích trong công tác năm 2021.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành Tư pháp. Phát động phong trào thi đua trong công chức, người lao động với chủ đề “Ngành Tư  pháp Thừa Thiên Huế đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”./.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.090
Lượt truy cập hiện tại 1.960