Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ngành Tư pháp Thừa Thiên Huế đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 14/01/2022

Chiều ngày 12/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021; các cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Tư pháp và các tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen về thành tích công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Công tác tư pháp năm 2021 đã được Ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chú trọng công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nhất là các phần mềm dùng chung của tỉnh và phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp. Chính nhờ sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, năm 2021, các chỉ số xếp hạng của Sở Tư pháp đều tăng so với năm 2020: được Bộ Tư pháp xếp vị trí 20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 12 bậc); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) xếp thứ 13/23 đơn vị (tăng 08 bậc); Chỉ số cải cách hành chính xếp vị trí thứ 02/21các Sở, ngành (tăng 03 bậc).
Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia trên hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành. Các ý kiến tập trung vào giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; việc tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; các khó khăn, vướng mắc trong công tác hộ tịch, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch; việc giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước,...
Hội nghị đã thống nhất thông qua 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ngành Tư pháp sẽ tập trung triển khai trong năm 2022, như sau:
Thứ nhất, tập trung tham mưu về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo thực hiện Chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.  
Thứ hai, tổ chức thi hành hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua và các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các công tác này, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số.
Thứ ba, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại địa bàn tỉnh.
Thứ tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt động trọng tài, hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng.
Thứ năm, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tập trung giải quyết các vấn đề quốc tịch cụ thể phát sinh trong thực tiễn. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), nhất là công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.
Cuối cùng là đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp. 
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 cho 03 tập thể; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 11 cá nhân có đóng góp cho ngành tư pháp và Giấy khen của Giám đốc Sở cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021./.
 
Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.384
Lượt truy cập hiện tại 2.123