Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế xã hội năm 2022
Ngày cập nhật 10/01/2022

Sáng ngày 06/01/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trực tiếp dự Hội nghị; các huyện, thị xã, thành phố Huế dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu địa phương.

 

Hội nghị đã xem chiếu 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2021, phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo của các Sở, thảo luận và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, do vậy các cấp, các ngành cần tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Trong đó, đề cao ý thức người dân với các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và các biện pháp về hành chính. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân dân + các biện pháp khác”, với 3 trụ cột chính về xét nghiệm, cách ly và điều trị.

Về phục hồi và phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế một cách thực chất và hiệu quả hơn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 38 của Quốc hội về áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển Thừa Thiên Huế xứng tầm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2021, kết quả: Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục xếp thứ nhất, Sở Tư pháp xếp thứ 2/21 Sở ngành (tăng 3 bậc so với năm 2020). Về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI), Sở Tư pháp xếp thứ 13/23 đơn vị (tăng 8 bậc so với năm 2020). Cùng với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Nam Đông và Sở Tư pháp vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng  Bằng khen về cải cách hành chính năm 2021.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.507.020
Lượt truy cập hiện tại 5.094