Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bộ Tư Pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày cập nhật 06/12/2021

Trong hai ngày 30/11/2021 và 01/01/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2020 cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu; điểm cầu Trung ương đặt tại trụ sở Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì.

 

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, đồng chí Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đại biểu tham dự Hội nghị bao gồm: đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã giới thiệu các điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trình bày một số nội dung trọng tâm như đánh giá tác động của chính sách; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; quy trình, kỹ năng kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề chung về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kỹ năng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu tham gia trao đổi, thảo luận, phản ánh vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nghe giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtliên quan đến trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo, những hành vi bị cấm, huy động sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách, …

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.506.733
Lượt truy cập hiện tại 5.027