Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tham gia Hội thảo “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024”
Ngày cập nhật 01/12/2021

Ngày 23/11/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực – Bộ Tư pháp tổ chứcHội thảo “Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024” trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương trong toàn quốc, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở, chủ trì điểm cầu tại Thừa Thiên Huế, cùng sự tham gia của đại diện các Phòng Tư pháp thành phố Huế, huyện Quảng Điền và một số công chức tư pháp – hộ tịch trên địa bàn.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch, nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch; Tỷ lệ đăng ký khai sinh được nâng cao; tỷ lệ đăng ký khai tử đang dần được cải thiện; Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp, các Cơ quan đại diện được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng.

Về kết quả, tính đến hết tháng 9/2021, hệ Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chungđã thực hiện và thu thập được: 19.669.433 dữ liệu đăng ký khai sinh; 3.871.901 dữ liệu đăng ký kết hôn; 2.661.561 dữ liệu đăng ký khai tử; 5.355.896 dữ liệu đăng ký các sự kiện hộ tịch khác; tổng số thông tin công dân đã cung cấp cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 18 triệu thông tin; đã kết nối, cấp số định danh cá nhân và cung cấp thông tin khai sinh của 6.064.533 trẻ em cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Thừa Thiên Huế, các thủ tục hành chính đăng ký hộ tịch tại các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. 100% cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch thực hiện, sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch thành thạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, đặc biệt là hồ sơ đăng ký khai sinh liên quan đến việc cung cấp thông tin mã số định danh cho công dân.Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về công tác hộ tịch, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị tham gia đã được nghe các Báo cáo viên của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thựcvà các Chuyên gia quốc tế trình bày về kết quả rà soát khuôn khổ pháp luật về đăng ký, thống kê hộ tịch và quản lý định danh ở Việt Nam; nhiệm vụ cần triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu thống kê về hộ tịch; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin; Những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch tại các tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Bình Phước và một số địa phương khác.

Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịchđã có những tác động tích cực đối với công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên toàn quốc, tạo nên khung pháp lý hoàn chỉnh để thực hiện và đạt những mục tiêu về đăng ký khai sinh, kết hôn và khai tử, từ đó nâng cao chất lượng đăng ký, thống kê hộ tịch./.

 

Trần Thị Tuyết
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.507.055
Lượt truy cập hiện tại 5.109