Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan
Ngày cập nhật 17/06/2021

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan bằng hình thức trực tuyến từ Công an tỉnh đến Công an các địa phương. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phan Thùy Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại điện Ban Chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh: PV01, PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC07, PC08, PA05, PA09, đại diện đội Tham mưu cảnh sát Phòng PV01,  toàn thể giám định viên, trợ lý giám định Phòng PC09; tại điểm cầu Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế có Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại diện các đội: Kỹ thuật hình sự, Hình sự, Điều tra tổng hợp, kinh tế, ma túy, môi trường, giao thông.

 

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt các nội dung có liên quan đến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; Thông tư số 33/TT-BCA ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công an ban hành 34 quy trình giám định kỹ thuật hình sự .

Đồng chí Phan Thùy Dương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp triển khai Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; đồng thời thông tin thêm tình hình chung về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay, hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Ngoài ra, để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan, đồng chí đề nghị Công an tỉnh quan tâm rà soát đội ngũ giám định viên tư pháp hiện thuộc thẩm quyền quản lý của mình lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm những giám định viên tư pháp thuộc các trường hợp miễn nhiệm quy định tại Điều 10 Luật Giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm. Cập nhật, hoàn thiện danh sách đội ngũ giám định viên tư pháp được bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021 và không thuộc các trường hợp miễn nhiệm theo quy định tại Điều 10 Luật Giám định tư pháp gửi đến Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2021 để hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp. Việc rà soát, bổ nhiệm, miễn nhiệm bám sát nhu cầu thực tế của hoạt động tố tụng và chú trọng đến tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực hiện giám định của tổ chức, giám định viên tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.320
Lượt truy cập hiện tại 2.409