Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” (gọi tắt là Đề án 2160) năm 2020.

 

Theo đó, các cơ quan, địa phương căn cứ quy định tại mục 2 phần III Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 2160 đến năm 2020 để tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật, phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật, kết quả, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên bằng nhiều hình thức phù hợp, có hiệu quả, gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương. Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế. Các cơ quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý dự thảo chính sách, pháp luật để huy động, phát huy trí tuệ của thanh, thiếu niên tham gia ngay từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên, đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên. Sở Tư pháp tổ chức các lớp/hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên. Thực hiện chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án 2160 đến năm 2020. Nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên.  Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.529
Lượt truy cập hiện tại 846