Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” (Đề án 1259) 2020.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung hoạt động để triển khai Đề án như sau:

  - Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2020;

  - Nghiên cứu cách thức, giải pháp vận động nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật;

  -Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật…; Nghiên cứu thí điểm thành lập Câu lạc bộ trợ giúp, nhóm cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm cung cấp kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin pháp lý nhanh chóng, phù hợp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình;

-Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hoặc đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới, thiết thực, các tình huống vi phạm pháp luật điển hình tại địa bàn trọng điểm (Sách hỏi đáp pháp luật, Sách tranh minh họa câu chuyện pháp luật; Sách tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới… từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; Sách tình huống giải quyết tranh chấp tại cộng đồng dân cư dẫn đến vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; Sổ tay xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở; Tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện, tình huống giải đáp pháp luật, Tờ gấp pháp luật…);

- Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án;

- Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở bằng hình thức phù hợp trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm;

- Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ tự quản tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tai tệ nạn xã hội…

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.931.283
Lượt truy cập hiện tại 786