Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
SỞ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY
Ngày cập nhật 03/08/2016

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt các chuyên đề có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên phải nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại Chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng Chi bộ và của Đảng bộ. Đồng thời thường xuyên tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức; gắn công tác tuyên truyền với việc triển khai các nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Trong thời gian 1,5 ngày (28-29/7), các đại biểu được tiếp thu 04 chuyên đề do đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy truyền đạt: “Những nội dung cốt lõi và mới trong Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XII của Đảng”; “Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020” “Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.258
Lượt truy cập hiện tại 285