Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Ngày cập nhật 25/07/2016

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế với sự tham dự của 120 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Luật thuế xuất khẩu, thế nhập khẩu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, đáp ứng xu thế phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó Việt Nam là thành viên của nhiều liên minh thuế quan và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng thương mại quốc tế, tham gia ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời khắc phục một số bất cập, hạn chế quy định tại Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005; hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với các Luật có liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Luật này được ban hành nhằm góp phần giải quyết khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là sản xuất, lưu thông nông sản, thủy hải sản trong nước. Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời điểm thực hiện cam kết giảm dần tiến tới bỏ hàng rào thuế quan theo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đang tới gần; tiếp tục góp phần đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế.

Sau Hội nghị trên, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai các Luật quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.639.843
Lượt truy cập hiện tại 546