Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới triển khai Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn
Ngày cập nhật 31/03/2016

Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, UBND huyện đã tập trung triển khai các bước, các nội dung theo đúng kế hoạch, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, tiết kiệm và thành công. Công tác tuyên truyền được tiếp tục triển khai đến tận trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và các thành viên Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau khi triển khai các nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; các phòng, ban, đoàn thể, các hội đặc thù cấp huyện; lãnh đạo và Công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện triển khai toàn bộ nội dung đến tận thôn, tổ dân phố và Ủy ban bầu cử của các xã, thị trấn do đồng chí Ngô Thời Mười – Trưởng phòng Tư pháp – Báo cáo viên cấp huyện chủ trì, tổ chức triển khai trong 04 ngày, chi thành các cụm như sau:

- Ngày 17/3/2016: Triển khai tại hội trường UBND xã Hồng Trung gồm các xã: Hồng Bắc, Hồng Kim, Bắc Sơn, Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Thủy;

- Ngày 21/3/2016: Triển khai tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện gồm các xã: Hồng Thượng, Sơn Thủy, A Ngo, Hồng Thái, Naham, Hồng Quảng, Thị trấn A Lưới;

- Ngày 23/3/2016: Triển khai tại hội trường xã Hương Phong gồm các xã: A Roàng, A Đớt, Hương Lâm, Đông Sơn, Hương Phong, Phú Vinh;

- Ngày 25/3/2016: Triển khai tại hội trường xã Hương Nguyên gồm 02 xã: Hồng Hạ và Hương Nguyên.

Thanh Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.177
Lượt truy cập hiện tại 270