Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thị xã Hương Thủy: tháo gỡ khó khăn về liên thông thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 24/03/2016

Ngày 17/3/2016 UBND thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi. Phiên họp do đ/c Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì, với sự tham gia của đại diện Công an thị xã, Giám đốc BHXH thị xã, lãnh đạo phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chủ tịch UBND và cán bộ tư pháp- hộ tịch các xã phường.

Thực hiện Công văn số 2894/UBND-YT ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện Thông tư tại địa phương trên cơ sở các thủ tục được quy định tại Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính từ ngày 01/7/2015 đến tháng 01/2016 toàn thị xã đã thưc hiện liên thông được 1.404 trường hợp đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, còn việc thực hiện liên thông thủ tục đăng ký thường trú chưa thực hiện được. Trước tình hình đó, phòng Tư pháp thị xã đã tham mưu UBND thị xã tổ chức phiên họp này để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện ở các xã, phường.

Qua phát biểu của các thành viên dự họp, nổi lên một số khó khăn, hạn chế:

- Đối với cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được thực hiện tốt, tuy nhiên, khó khăn của cán bộ tư pháp - hộ tịch là việc đi lại để nộp và nhận thẻ bảo hiểm tại cơ quan BHXH thị xã; vấn đề này được Giám đốc BHXH giải quyết là từ nay việc nộp và nhận thực hiện qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện, kinh phí do BHXH chi trả. Năm 2014, việc cấp thẻ được BHXH hỗ trợ 11.000 đ/1 thẻ, nhưng 2015 không được thanh toán tiền hỗ trợ này, đề nghị BHXH tỉnh có văn bản trả lời chính thức để cán bộ tư pháp-hộ tịch yên tâm phối thực hiện.

- Đối với thủ tục thường trú, Công an thị xã chưa nhận được sự triển khai của cấp trên nên không nắm được yêu cầu này. Qua trao đổi đại diện Công an thị xã sẵn sàng phối hợp để thực hiện. Tuy nhiên, cũng có khó khăn là cán bộ tư pháp - hộ tịch phải mất nhiều thời gian đi lại để trực tiếp nộp hồ sơ tại Công an thị xã; Về trình tự thực hiện theo Quyết định số 2020 của UBND tỉnh “cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan công an có thẩm quyền” là chưa phù hợp thực tế, vì như vậy là “thu hộ”, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của xã, phường thu hay công an thị xã thu cũng đều phải nộp vào ngân sách Nhà nước; đề nghị Tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy định này cho phù hợp; Cán bộ nghiệp vụ CA chưa nắm được mẫu tờ khai theo QĐ 2020 nên vướng mắc trong thưc hiện, việc trẻ em không đăng ký theo hộ khẩu của bố, mẹ mà đăng ký theo hộ khẩu của ông, bà chưa được hướng dẫn cụ thể nên khó thưc hiện.

Kết luận phiên họp, đ/c Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các ngành liên quan và UBND các xã, phường phải thực hiện nghiêm túc Thông tư 05 và Quyết định 2020/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong giao dịch hành chính.  Đây là một tiêu chuẩn của công tác thi đua thực hiện chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thị xã.

 Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quyết định 2020/QĐ-UBND, đặc biệt là việc thực hiện liên thông đăng ký thường trú./.

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.159
Lượt truy cập hiện tại 265