Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động phổ biến GDPL
Ngày  10 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7120/UBND-YT về việc tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm...
Thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách khuyến khích xã...
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thừa Huế (ngày 14/01/2020) đã ghi nhận những kết quả tích cực trong...
Ngày 26 tháng 12 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020.  
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa...
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Hội đồng) ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020 (Kế hoạch số 55/KH-HĐPH)....
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020....
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND thực hiện  Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin...
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo...
Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND về triển khai  Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.934.938
Lượt truy cập hiện tại 1.984