Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28 tháng 8), kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2...
Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường Trung đoàn 6 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Phú Bài – thị xã Hương...
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 6092/UBND-CN ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp...
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Niêm yết thông báo
Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 –...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Tư pháp ban hành Nội quy...
Thực hiện Công văn số 2285/BTP-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp về đề nghị cho ý kiến đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công...
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021 đối với:...
Căn cứ Kế hoạch số 740/KH-STP ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý...
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp năm 2021 ban hành nội quy kỳ xét...
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bổ trợ tư pháp
Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; sau...
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Phan Đình Việt.
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp thực hiện cấp lại lần 2 Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ-CC cho Văn phòng công chứng Phạm Trung Thành (lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật....
Ngày 30/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công...
Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư...
Ngày 24/6/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày...
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số   05/2021/TT-BTP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật...
Ngày 28 tháng  6 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2021/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện việc chấp...
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận...
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...
Ngày 02 tháng 7 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hướng dẫn nghiệp vụ
Ngày 06/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 799/STP-HCTP đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế báo...
Ngày 29/10/2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số  1620/CV- STP về việc hướng dẫn, trả lời những bất cấp,  khó khăn, vướng mắc về hộ tịch,chứng thực, nuôi...
 Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nghiên cứu - Trao đổi
Trên thực tế, nhiều trường hợp luật sư muốn chuyển sang tham gia hành nghề công chứng. Để trở thành công chứng viên thì phải đáp ứng những điều kiện...
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành...
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2010 và 2019)....
Tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Luật khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2011. Luật khám bệnh, chữa bệnh...
Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) được Thanh tra Chính phủ triển khai lấy ý kiến các cơ quan UBND và cơ quan thanh tra địa phương cuối Quý I/2021 có nhiều nội dung,...
1. Đặt vấn đề Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ quan...
Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007 và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.515