Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 08/06/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 

  1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

2. Thông tin về khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá:

          a) Tổng số gồm 07 khu vực đất làm vật liệu san lấp. Trong đó:

- 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

- 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

b) Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo, giá khởi điểm được thể hiện ở Phụ lục I kèm theo.

Tổng giá khởi điểm (tính theo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) của 07 khu vực đưa ra đấu giá: 7.267.116.000 đồng (làm tròn) (Bằng chữ: Bảy tỷ hai trăm sáu mươi bảy triệu một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- 06 khu vực chưa thăm dò khoáng sản có tổng giá khởi điểm (tạm tính) là: 6.038.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ không trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn).

- 01 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản có giá khởi điểm là: 1.229.116.000 (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi chín triệu một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể theo Phụ lục II đính kèm.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể: từ 7 giờ 30 phút ngày 03/6/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/6/2022, trừ những ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ (nếu có) (trong giờ hành chính).

Hồ sơ phải được niêm phong (có đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản) và  nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00, của ngày kết thúc thông báo).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3822426.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 12.158.848
Lượt truy cập hiện tại 4.772