Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Ngày cập nhật 15/06/2021

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1054 /STP-KH hành động thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, hình thành văn hóa giao thông, tạo chuyển biến trong ý thức, hành động tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2030: xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn giao thông từ cấp tỉnh đến cơ sở hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho mọi người tham gia giao thông; triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các dịp Lễ, Tết; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở; tầm nhìn đến năm 2045: xây dựng nếp sống văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hình thành thói quen tham gia giao thông bằng dịch vụ vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân.

Các nhiệm vụ trong tâm để triển khai thực hiện Kế hoạch, cụ thể như sau:

- Quán triệt, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng “Văn hóa giao thông”, “Văn minh đô thị” và hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông”; chú trọng tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn, không sử dụng ghế ngồi cho trẻ em trong ô tô;

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

- Hỗ trợ tài liệu về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân  và các dịp nghỉ lễ; tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp,…;

-Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ để tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới;

- Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; tiếp tục đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.189